Please support our work.

Official Responses

  • 15 October 2014 - Email from Bishop Etienne of Wyoming, U.S.A. reassuring us that our CCRI concerns are being addressed in the Synod

  • Letter from Cardinal Ravasi, head of the office for Cultural Affairs

  • Letter from Cardinal Parolin, Secretary of State for the Vatican,

  • Email from Archbishop John Dew of Wellington, New Zealand thanking us for the invitation to our Forum but unable to attend due to prior commitments.

  • Letter from Cardinal Gracis, Bombay, India thanking us for sending our recommendations and indicating that they will help him with his own reflections as he prepares to attend the Synod.

  • 2 July 2014 - Email  from the Bishop of Perth, Australia acknowledging receipt of our recommendaitons and promised to study and consider them.

  • 25 June 2014 - Email from the Bishop of Nashville, Tennessee acknowledging that our material (our recommendations to the Synod) will be helpful to orient him. 

  • 23 June 2014 - Email from the Bishop of Pittsburgh Pennsylvania acknowledging appreciation for our position paper recommendations to the Synod.

  • 17 June 2014 - Email from the Bishop of Rockville Centre, New York who promises to get to our attached paper (our recommendations to the Synod) after June 30.

  • 27 February 2014 - Letter from Sean Patrick Cardinal O'Malley's Office acknowledging appreciation for the time and effort we've given to preparing the documents for the February meeting of Pope Francis with his Council.


Worldwide Organizations

See the worldwide organizations who are speaking out to Pope Francis about the reform of our Church.

 

Petitions that have been signed over the years supporting similar reforms.

 


 

Hungarian - Concerns regarding the 2014 Assembly of the Synod of Bishops

Őszentsége Ferenc Pápa!

Reméljük, hogy segítették munkáját azok a javaslataink, amelyeket az ez év szeptember 19-én és november 27-én kelt, és a világ minden részén élő, és működő katolikus hívek és szervezetek által aláírt korábbi leveinkben fogalmaztunk meg. A pápai Tanácsadó Testület harmadik összejövetelére készülve ezt a levelet most a Püspöki Szinódus jövő év októberben megrendezésre kerülő soron kívüli közgyűléséhez kapcsolódóan írjuk.

Üdvözöljük azt a döntését, hogy az evangélium talaján álló családpasztoráció sürgető kihívásainak megtárgyalása érdekében egy rendkívüli püspöki szinódust hívott össze. A közelmúltban egy homíliájában Ön feltette azt a kérdést: „Hogyan őrizzük meg a hitünket a családon belül?” Mindannyiunknak meg kell küzdenünk ezzel a konkrét kihívással a saját életünkben, és az egyházközségeinkben is nagyon sokan vannak hasonló helyzetben. Mindannyian úgy látjuk, hogy Egyházunk válaszút előtt áll, és Ön megadta nekünk az Egyház együttérző megújulásának reményét.

Különösen üdvözöljük azt a példa nélküli felhívást, melynek során a "helyi forrásokból származó hozzászólásokat" kívánta összegyűjteni a Baldisseri érsek által szétküldött kérdőívek segítségével, felismerve a sensus fidelium fontosságát az Egyház Tanítóhivatal szempontjából. Ezzel a kezdeményezéssel elkezdett érvényt szerezni annak a szükségszerű változásnak, amelyről az Evangélium örömhíre című pápai buzdításban is szólt már, és amelynek a lényege, hogy elő kell mozdítani az Egyházban a laikusok felelősségének a kiszélesítését, akiket eddig gyakran „távoltartott a döntéshozataltól” a „túlzott klerikalizmus”. Nagyon reméljük, hogy ez a felmérés folytatódni fog, és a hívők hangján át a Szentlélek fog megnyilvánulni az előttünk álló teljes folyamat során.

Ön bizonyára tisztában van azzal, hogy nagyon nagy eltérések voltak püspökök és a püspöki konferenciák hozzáállásában azzal kapcsolatban, hogy milyen módon kívánták összegyűjteni a helyi közösségek válaszait a szinódus által közzétett kérdőív 39 kérdésére. Miközben voltak püspöki konferenciák, amelyek megkönnyítették a hívek részvételét ebben a komoly kihívást jelentő felmérésben, addig a legtöbben minimális mértékben tették lehetővé a plébániák hívei számára, hogy részt vegyenek ebben a létfontosságú párbeszédben.

Szilárd meggyőződésünk szerint ahhoz, hogy a családdal foglalkozó Szinódus eredményes legyen, a kérdőívek segítségével összegyűjthető információkon felül szükség van a világegyház minden részéről elkötelezett katolikus nők és férfiak részvételére a szinódus munkájának minden szakaszában. Így például annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a felmérésekhez, beszélgetésekhez, vitákhoz és ajánlások megfogalmazásához, azt javasoljuk, hogy kapjon utasítást a világon minden egyházmegye, egyházmegyei zsinatok megtartására 2014-ben ezáltal lehetővé téve, hogy megvitassák a szinódus témáit, és kötelezzék a megyéspüspököt arra, hogy hívjanak meg erre az egyházmegyéjükből minden olyan katolikus hívőt, aki hozzá szeretne szólni a témához. Ezeken a zsinatokon nyitott vitákra van szükség, a kölcsönös tisztelet jegyében. Az egyházmegyei zsinatok következtetéseit és ajánlásait ezután kellene benyújtani közvetlenül a Püspöki Szinódus „előkészítő bizottságának”, vagy még inkább egy speciálisan erre a célra összehívott Nemzeti vagy Plenáris Zsinatnak, amelyben legalább az összes zsinati tag fele lenne a laikus résztvevők aránya, és amelyben jelentős arányban lennének nők annak érdekében, hogy ellensúlyozzák a nők hozzájárulásának a hiányát az Egyház irányításában. Megítélésünk szerint ez a folyamat megfelelően biztosítaná a laikusok érdemi képviseletét a családdal foglalkozó Püspöki Szinóduson. Elvégre milyen lenne a „Család Szinódus” azok bevonása nélkül, akik családban élnek?

Tisztelettel felajánljuk Ferenc Pápának a segítségünket és azokat a tapasztalatainkat, amelyeket a különböző élethelyzetekben lévő keresztény hívek és családjaik között szereztünk. Örömmel várjuk levelünk kézhezvételére vonatkozó visszajelzését, és a megfelelő időben a válaszát azokra a javaslatainkra, amelyek a katolikus nők és férfiak bevonására vonatkoztak a Soron Kívüli Szinódus munkájába, illetve annak hivatalos előkészítésébe. Ismételten szeretnénk biztosítani arról a mély elkötelezettségünkről, hogy megmutassuk Krisztus szeretetét és igazságát a világ minden részén élő családoknak.

Tisztelettel, Krisztusban:

A katolikus hívek és katolikus szervezetek világméretű hálózata

(az aláírók nevei és címei a mellékelt listában)

CC: Cardinal Giuseppe Bertello, President of the Vatican City state administration

       Cardinal Francisco Javier Errázuriz Ossa, Archbishop Emeritus of Santiago, Chile

       Cardinal Oswald Gracias, Archbishop of Mumbai, India

       Cardinal Reinhard Marx, Archbishop of Munich and Freising, Germany

       Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, Archbishop of Kinshasa, Congo

       Cardinal Sean Patrick O'Malley, Archbishop of Boston, USA

       Cardinal George Pell, Archbishop of Sydney, Australia